Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení Výroční členské chůze ZO 2017

Usnesení VČS ZO MCH Mikulášovice, konané dne 14.4.2017 v Mikulášovicích

VČS

I. bere na vědomí:

 • zprávu o činnosti ZO v roce 2016  a plnění poslání a vize organizace přednesenou předsedou ZO
 • vedení účetnictví v ZO za rok 2016 bez závad na základě kontrol provedených revizorkou ZO
 • ukončení členství v ZO Mudr. Martiny Kučerové z Rumburka výmazem z důvodu nezaplacení členského příspěvku a MCH Elišky Jurové a Anny Hajné k 31.12.2016.

 

II. schvaluje:

               Přehledy o příjmech a výdajích a majetku a závazcích ZO za roky 2014, 2015 a 2016

               plán činnosti ZO na rok 2017 s jeho předpokládaným finančním krytím

 • dosavadní činnost předsedy a jednatele ZO ve věci grantového řízení a účasti v dotačních programech zaměřených především na podporu činnosti dětí a mládeže v ZO
 • pokračovat v péči o vysazenou lípu u kapličky na Salmově v Mikulášovicích v rámci akce Stromy sv.Anežky České z listopadu 2011 a nově pečovat o dvě třešně vysazené na Salmově v rámci loňské akce 72 hodin
 • průběžnou prezentaci činnosti ZO ve vývěsní skříňce umístěné u zastávky busu na náměstí v Mikulášovicích
 • uspořádání 34.ročníku LTMCH se zvířaty v Mikulášovicích jako mezinárodní akci za účasti dětí ze Slovenska, Ruska a Francie a případně 17. ročníku vánočního tábora
 • dosavadní průběh spolupráce a její pokračování s odborovou organizací MěÚ ve Varnsdorfu při pořádání letních a zimních táborů
 • v rámci přípravy letního  tábora uspořádat školení vedoucích a praktikantů a před zahájením tábora setkání bývalých táborníků na Salmově, kteří současně pomohou s jeho stavbou
 • účast vedoucích tábora na podzimním školení pracovníků s mládeží CVVZ v Šumperku
 • zápis z VČS  25.3.2016 a ČS z 20.7.2016
 • stanovení slevové ceny pro MCH – členy naší organizace pro účast na letním táboře na 1500 Kč/týden
 • činnost výboru a kontrolorky v období od minulé VČS

 

III. pověřuje:

 • předsedu a jednatele dalším jednáním ve věci získávání dotací a grantů pro naši organizaci v roce   2017 a 2018
 • předsedu a případně další členy ZO dle potřeby k účasti na školeních a seminářích ve věci grantů a dotací
 • předsedu a další členy ZO dle potřeby k jednání o vzájemné spolupráci na úseku mládeže s chovateli ze spolku z obce Hörnitz v Sasku (SRN), případně z jiných míst, kde bude zájem
 • předsedu naší ZO účastí jako delegáta na konferenci územní organizace ČSCH v Děčíně, jako náhradníka pokladní ZO
 • předsedu, pokladní a členku naší ZO Zuzanu Štěpánovou prací v odborné komisi chovatelů koček územní organizace ČSCH Děčín
 • předsedu, pokladní a kontrolorku ZO Jitku Lerchovou prací v komisi pro práci s mladými chovateli územní organizace ČSCH Děčín

 

IV.ukládá

 

 

 • členům výboru územní organizace aktivně pracovat v tomto orgánu 
 • členům územních odborných orgánů chovatelů koček, okrasného ptactva a mládeže aktivně pracovat v těchto orgánech

            -      zástupci naší organizace v představenstvu MAS Český sever aktivně pracovat v tomto orgánu

 

V. přijímá za nové členy ZO:

 

 • Dagmar Střelcovou z Prahy, Jiřího Vokouna a Zdeňka Vokouna z Mikulášovic a za registrovanou členku Pavlu Zemanovou z Prahy

 

VI. děkuje:

 • všem dosavadním funkcionářům a členům ZO a MCH z kroužku za aktivní činnost v naší ZO při zabezpečování programu v uplynulém roce, stejně tak některým jejich rodinným příslušníkům
 • městu Mikulášovice za trvalou finanční i morální podporu činnosti naší organizace
 • agentuře Tandem Plzeň za finanční podporu při konání česko-německých výměn mládeže
 • Dobrovolnému svazku obcí Sever za finanční podporu při konání CK OMCH a výstavy zvířat MCH
 • SDH Mikulášovice za spolupráci při konání našich letních táborů

 

Usnesení přijato 8  členy ZO.

 

V Mikulášovicích 14.4.2017

 

 

 

Michal Záruba                                                                                Vlastimil Jura

jednatel                                                                                           předseda

 

Náhledy fotografií ze složky VČS ZO 2017

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 


Poslední fotografie


Fotoalbum


Facebook

Mail listArchiv

Kalendář
<< říjen / 2017 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 119013
Měsíc: 1447
Den: 48