Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení výroční členské schůze ZO 2018

VČS

I. bere na vědomí:

 • ukončení členství v ZO Jitky Leštinové, Zdeňka Vokouna a Michala Záruby z Brna a MCH Terezy Červené a Kateřiny Pátkové

 • přijetí nových členů do ZO Miroslava Malého z Jiříkova, Nikoly Mejstříkové, Ondřeje Taliána a Miroslava Taliana, Vlastimila Vajgla z Děčína, Pavlu Zemanovou z Prahy a MCH Jiřího Krůtu z Velkého Šenova, Anetu Kulhavou z Vilémova a Adélu Rometshovou z Dolní Poustevny

 

II. schvaluje:

 

 • zápis z VČS 14.4.2017

 • činnost výboru a kontrolorky v období od minulé VČS

 • výroční zprávu o činnosti ZO v roce 2017 a dosavadní plnění poslání a vize organizace

 • plán činnosti ZO na rok 2018 s jeho předpokládaným finančním krytím

 • dosavadní činnost předsedy, jednatele a pokladní ZO ve věci grantových řízení a účasti v dotačních programech zaměřených na podporu činnosti mladých chovatelů v ZO

 • pokračování v péči o vysazenou lípu u kapličky v Mikulášovicích na Salmově v rámci akce Stromy sv.Anežky České z roku 2011 a novou či o ovocné stromy vysazené na Salmově v rámci akce 72 hodin v roce 2016 a 2017

 • průběžnou prezentaci činnosti ZO ve vývěsní skříňce umístěné u zastávky busu na náměstí v Mikulášovicích

 • uspořádání 35.ročníku LTMCH se zvířaty v Mikulášovicích jako mezinárodní akci za účasti dětí ze Slovenska, Ruska a Francie a případně 17. ročníku vánočního tábora

 • stanovení slevové ceny pro MCH – členy naší organizace pro účast na letním táboře na 4000 Kč

 • dosavadní průběh spolupráce a její pokračování při pořádání táborů s odborovou organizací MěÚ ve Varnsdorfu

 • uspořádání školení vedoucích a praktikantů a před zahájením tábora setkání bývalých táborníků na Salmově, kteří současně pomohou s jeho stavbou v rámci přípravy letního tábora

 • účast vedoucích tábora na podzimním školení pracovníků s mládeží CVVZ v Hlinsku

 

III. pověřuje:

 • předsedu a místopředsedu dalším jednáním ve věci získávání dotací a grantů pro naši organizaci v roce 2018 a 2019

 • předsedu a případně další členy ZO dle potřeby k účasti na školeních a seminářích ve věci grantů a dotací

 • předsedu a další členy ZO dle potřeby k jednání o vzájemné spolupráci na úseku mládeže s chovateli ze spolku z obce Hörnitz v Sasku (SRN), případně z jiných míst, kde bude zájem

 

IV. potvrzuje:

 

 • dle části I § 4 odst. 13 Stanov ČSCH usnesení o způsobu volby výboru ZO jako týmu v čele s navrhovaným předsedou, které na návrh výboru ZO bylo schváleno elektronickou formou dne 31.10.2017

 

V.volí: A/ na nové funkční období 2018 - 2022

 • statutární orgán naší ZO – výbor ve složení:

Vlastimil Jura, předseda, Ondřej Talián, místopředseda a Elena Yurova, pokladní

 • kontrolní komisi naší ZO ve složení:

Jitka Lerchová, předsedkyně, členky Gabriela Krůtová a Libuše Šitnerová

 • Vlastimila Juru předsedou a členky Zuzanu Štěpánovou a MUDr. Martinu Kučerovou členy odborné komise chovatelů koček ZO a ÚO ČSCH Děčín

 • Vlastimila Juru předsedou a členky Nikolu Mejstříkovou a Elenu Yurovou členy komise pro práci s mladými chovateli ZO a ÚO ČSCH Děčín

 • Ondřej Taliána vedoucím sekce chovatelů králíků a registrátora ZO a kandidáta na člena sekce ÚO ČSCH Děčín

 • Miroslava Malého vedoucím sekce chovatelů drůbeže ZO a kandidáta na člena sekce ÚO ČSCH Děčín

 • Jitku Lerchovou vedoucí sekce chovatelů koz a ovcí v ZO a kandidátku na členku sekce ÚO ČSCH Děčín

 • Miroslava Taliana vedoucím sekce chovatelů skotu v ZO a kandidáta na člena sekce ÚO ČSCH Děčín

 • Jitku Lerchovou vedoucí sekce chovatelů koní v ZO a kandidátku na členku sekce ÚO ČSCH Děčín

 • Vlastimila Juru a Elenu Yurovou kandidáty na členy výboru ÚO ČSCH Děčín

 • Jitku Lerchovou kandidátkou na členku KK ÚO ČSCH Děčín

 • Vlastimila Juru kandidátem do ústřední komise pro práci s mladými chovateli

 

B/

 • předsedu ZO jako delegáta na konferenci ÚO ČSCH v Děčíně, jako náhradníka místopředsedu ZO

 • předsedu ZO jako delegáta na ústřední konferenci sekce chovatelů koček v roce 2019, jako náhradnici členku Dagmar Střelcovou

 • předsedu ZO jako delegáta na ústřední konferenci pracovníků s mladými chovateli v roce 2018 a 2019, jako náhradnici členku Dagmar Střelcovou

 

VI. ukládá:

 • členům výboru a KK územní organizace aktivně pracovat v tomto orgánu

 • členům územních orgánů chovatelů koček a mládeže aktivně pracovat v těchto orgánech

 • zástupci naší organizace v představenstvu MAS Český sever aktivně pracovat v tomto orgánu

 

VII. děkuje:

 • všem dosavadním funkcionářům a členům ZO a MCH z kroužku za aktivní činnost v naší ZO při zabezpečování programu a reprezentaci ZO a okresu Děčín v CK OMCH v uplynulém roce a celém minulém volebním období, stejně tak některým jejich rodinným příslušníkům

 • městu Mikulášovice za trvalou finanční i morální podporu činnosti našeho spolku

 • agentuře Tandem Plzeň za finanční podporu při konání česko-německých výměn mládeže

 • Dobrovolnému svazku obcí Sever za finanční podporu při konání akcí pro mladé chovatele

 • SDH Mikulášovice za spolupráci při konání našich letních táborů

 • Pivovaru Kocour s.r.o. Varnsdorf za podporu při konání našich akcí pro mladé chovatele


Usnesení přijato 12 členy ZO 

Vlastimil Jura

předseda

 

Náhledy fotografií ze složky Výroční členská schůze 2018

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 


Poslední fotografie


Fotoalbum


Facebook

Mail listArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 7
Celkem: 199500
Měsíc: 9127
Den: 334